เสมหะเรื้อรังและปอดติดเชื้อ หายขาดด้วยชีวภัต

จากการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย คุณไอซ์พบว่าตัวเองติดเชื้อในปอด มีเสมหะหนักมาก และมีอาการไออย่างรุนแรง ถึงแม้ว่าทานยาขนานแรงก็ยังไม่ดีขึ้น จนได้มาพบกับชีวภัต

ภายในเวลา 1 อาทิตย์ที่ทานพบว่าอาการไอ และเสมหะลดลง และในวันแรกที่ทานก็รู้สึกว่าอาการไอจางลง จนกระทั่งวันที่ 2 รู้สึกว่าเสมหะลดลง จนอาการหายเป็นปลิดทิ้งค่ะ